KNVB

De KNVB werkt met verenigingsadviseurs die het amateurvoetbal ondersteunen. Een actueel thema is een veilig sportklimaat en sportplezier bij de jeugd. Ouders, trainers en coaches spelen een belangrijke rol bij de motivatie en het sportplezier dat kinderen ervaren. Om ouders hiervan bewust te maken organiseren verenigingsadviseurs van de KNVB bijeenkomsten. 

 

De bijeenkomsten worden ondersteund met communicatiemiddelen zoals video's, flyers en posters. Voor de regio Noordoostpolder mocht ik de opmaak van de flyer en negen posters verzorgen in de bestaande huisstijl. De flyer is uitgedeeld als herinnering aan de bijeenkomst.  Op de posters is input te lezen die bij de jeugdspelers vandaan komt. Zij geven aan welk gedrag van ouders zij als positief en negatief ervaren. De posters zijn opgehangen in de clubgebouwen van de voetbalverenigingen.

info@mariskademmink.nl

0031 (0)63 728 95 42

0046 (0)76 392 60 06